วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

The Fifty Shades Effect : คู่รักในสหราชอาณาจักรมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 3 ครั้งชุดหนังสือ 'Fifty Shades of Grey' ก็ยังคงเป็นหนังสือที่มียอดสั่งซื้อและยอดดาวน์โหลดที่สูงในประวัติศาสตร์ และตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านเป็นจำนวนมาก

จากการศึกษาของ Netmums เกี่ยวกับชีวิตรัก จากคู่รักที่อ่าน Fifty Shades จำนวนมากกว่า 2,000 ราย ในสหราชอาณาจักร ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึก ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการจากหน้าหนังสือที่อาจมีผลต่อความรักในชีวิตจริงของเรา

การวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้ตอบแบบตอบถามมีเพศสัมพันธ์สัปดาห์ละครั้ง แต่หลังจากที่อ่านหนังสือจบถึงหน้าสุดท้าย ตัวเลขดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น เป็น 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จากการศึกษายังตั้งข้อสังเกตว่า มีจำนวนถึงสองในสาม ที่ใช้เวลาในการทำรักยาวนานขึ้น เฉลี่ยถึง 15 นาที

เราจะทำอะไรในช่วงเวลาที่พิเศษนี้? ตามข้อมูล 40% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ระบุว่า การร่วมรักของพวกเขา ส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่จะต้องเผชิญหน้ากันอย่างใกล้ชิด และพวกเขาพยายามที่จะเปลี่ยนท่ารักถึง 5 ท่า ในการร่วมรักแต่ละครั้ง

ตอนนี้คุณพร้อมสำหรับความแตกต่างแล้วหรือยัง ? ตำแหน่งท่าทำรักแบบใหม่ ที่ได้รับความสนใจ คือ ท่า Shakeup เหมือนกับที่ท่า Doggy เคยได้รับความนิยมมาก่อนหน้านี้

อีกทั้งยังดูเหมือนว่า เครื่องมือที่ คริสเตียน เกรย์ ใช้ได้รับความสนใจ จากผู้อ่านถึง 2 ใน 5 จากผู้สำรวจ จำนวน 2,000 ราย ได้ซื้อของเล่นสำหรับผู้ใหญ่ หรืออย่างน้อยก็เรียกดูร้านขายของเกี่ยวกับ ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่ ตั้งแต่เริ่มอ่านหนังสือ สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือ  blindfolds, handcuffs และ vibrators ในขณะที่หนึ่งในห้า เลือกใช้ bondage ties, love beads และ whips

ที่สำคัญที่สุดคือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม กล่าวว่า หนังสือดังกล่าวทำให้พวกเขามีพฤติกรรมการร่วมรักกัยมากขึ้น และร้อยละ 54 อ้างว่า การมีเพศสัมพันธ์นี้ทำให้พวกเขารู้สึกใกล้ชิดกับคู่รักมากขึ้นด้วย

Cr. lelo.com